طراحی قالب پست
تولید محتوای پست
طراحی پست های مناسبتی
طراحی های متفرقه برخی طراحی های متفرقه طراحی پکیج مناسبتی طراحی تخفیفات فروش های ویژه خدمات شرکت اطلاع رسانی نمایشگاهی اطلاع رسانی محصولات
طراحی گیف
اینفوگرافیک عکس
اینفوگرافیک ویدئو
تولید تیزر کوتاه
بازاریابی اینترنتی
بروز رسانی سایت
پشتیبانی مشتری
پشتیبانی شرکت
پست در هفته
شبکه اجتماعی
D پکیج ماهیانه
طراحی قالب پست
تولید محتوای پست
طراحی پست های مناسبتی
طراحی های متفرقه برخی طراحی های متفرقه طراحی پکیج مناسبتی طراحی تخفیفات فروش های ویژه خدمات شرکت اطلاع رسانی نمایشگاهی اطلاع رسانی محصولات
طراحی گیف
1 عدد
اینفوگرافیک عکس
1 عدد
اینفوگرافیک ویدئو
تولید تیزر کوتاه
1 عدد
بازاریابی اینترنتی
B
بروز رسانی سایت
ماهیانه
پشتیبانی مشتری
پشتیبانی شرکت
پست در هفته
3
شبکه اجتماعی
تلگرام / اینستاگرام / توییتر
C پکیج ماهیانه
طراحی قالب پست
تولید محتوای پست
طراحی پست های مناسبتی
طراحی های متفرقه برخی طراحی های متفرقه طراحی پکیج مناسبتی طراحی تخفیفات فروش های ویژه خدمات شرکت اطلاع رسانی نمایشگاهی اطلاع رسانی محصولات
طراحی گیف
1-2 عدد
اینفوگرافیک عکس
1 عدد
اینفوگرافیک ویدئو
تولید تیزر کوتاه
1 عدد
بازاریابی اینترنتی
A
بروز رسانی سایت
دو هفتگی
پشتیبانی مشتری
پشتیبانی شرکت
پست در هفته
4-5 عدد
شبکه اجتماعی
اینستاگرام / تلگرام / توییتر / آپارات
OR
B پکیج ماهیانه
طراحی قالب پست
تولید محتوای پست
طراحی پست های مناسبتی
طراحی های متفرقه برخی طراحی های متفرقه طراحی پکیج مناسبتی طراحی تخفیفات فروش های ویژه خدمات شرکت اطلاع رسانی نمایشگاهی اطلاع رسانی محصولات
طراحی گیف
2 عدد
اینفوگرافیک عکس
1-2 عدد
اینفوگرافیک ویدئو
تولید تیزر کوتاه
1-2 عدد
بازاریابی اینترنتی
A
بروز رسانی سایت
هفتگی
پشتیبانی مشتری
پشتیبانی شرکت
پست در هفته
6-7 عدد
شبکه اجتماعی
اینستاگرام / تلگرام / توییتر / آپارات / لینکدین یا فیس بوک
OR OR
A+ پکیج ماهیانه
طراحی قالب پست
تولید محتوای پست
طراحی پست های مناسبتی
طراحی های متفرقه برخی طراحی های متفرقه طراحی پکیج مناسبتی طراحی تخفیفات فروش های ویژه خدمات شرکت اطلاع رسانی نمایشگاهی اطلاع رسانی محصولات
طراحی گیف
بیش از 2
اینفوگرافیک عکس
بیش از 2 عدد
اینفوگرافیک ویدئو
تولید تیزر کوتاه
بیش از 2 عدد
بازاریابی اینترنتی
A
بروز رسانی سایت
هفتگی
پشتیبانی مشتری
پشتیبانی شرکت
پست در هفته
بیش از 7 عدد
شبکه اجتماعی
اینستاگرام / تلگرام / توییتر / آپارات / لینکدین / فیس بوک یا پینترست
OR