کار در آوانلاین
فرم همکاری

کار در آوانلاین

نام
نام خانوادگی
تلفن
شغل
سن
شهر
توضیحات
با احترام
به استحضار می رسانیم، از این پس بنا به سیاست ها و تصمیمات گرفته شده در روند کار آوانلاین، امکان همکاری با افرادی که در شهر های گوناگون کشور عزیزمان ایران ساکن بوده و توانایی حرکت و همکاری در چارچوب و قوانین مجموعه را دارا می باشند مهیا می باشد.
بدین منظور می توانید پس از مطالعه کامل فعالیت های مجموعه با تکمیل فرم درخواست خود را ارسال کنید، پس از در یافت درخواست، از طرف مجموعه با شما تماس گرفته خواهد شد و راهنمایی و نحوه کار و شرایط ارائه خواهد شد.
پیروز باشید.